Mandelbrot Çello Açıklama

Mikroskop, gözümüz ile göremediğimiz küçük yapıları büyüterek anlayabilme, kavrayabilme ve detaylarını görebilmemizi sağlar. Aynısını kulaklarımız için yaparsak, üçüncü boyut olan “zaman” içerisinde mikroskobik bağlantıları görebilmek amacı ile zamanı yavaşlatmamız gerekir.

Mandelbrot Çello, yaklaşık 12 saniye süren bir “Çello armonik glissando” ses kaydının, dijital ortamda 7200 kez yavaşlatılmış halidir. Tüm armonik glissandonun tamamlanması 24 saat sürer.

Armonik Glissando : Tele sadece parmağı dokundurup, tel üzerinde bir noktadan bir noktaya doğru doğrusal bir hareket yapmak, bu şekilde her noktada sadece bir armonik noktası diğerlerine göre daha güçlü olarak duyulacaktır.

0.72 nanosaniyelik zaman algısını bir saniyeye çıkartarak ve yeni çıkan ses örüntüsünün şiddetini artırarak, o anda sesin içinde meydana gelen mikroskobik değişimleri duyabilmeye başlarız. Sese, bu indiğimiz yeni seviyeden bakmaya başladığımızda, karşımıza o anda ses bütün tınısını veren armonik zinciri ve onun çok ayrıntılı bir resmi çıkar. O anda ortamda bulunan sesler bütününe ait ayrıntıları sağlayan, her an için çok özel ve tekrarlanamaz olan armonikler zincirinin kristalize resmidir bu.

Kendisini asla tekrarlamadığı halde bir arada dağılmayan ve kristalize halini hep koruyan yapıyı ayakta ve bir arada tutan ise doğuşkanlardır. Her aritmetik sayıya karşılık gelecek bir düzende oluşmuş ve sayı dizisinin her seviyesinde aynı özellikleri tekrar edebilen, bu şekilde hem makro hem mikro kozmosda aynı şekilde karşımıza çıkan fraktal yapılı doğuşkanlar.

Bu seviyede sesin içerisinde, çok kısa zamanlarda oluşup kaybolduğu için farkedilemeyen, elektro manyetik tayfın daha üst tarafında konumlanan dalgalar duyum eşiğimiz içine girdikleri için kulak ile duyulur hale gelirler.

Bu yapılar, hem mikro hem makro kozmosta aynı davranışlar sergileyen armonikler olarak sıralanmışlardır. İndiğimiz nanosaniye seviyesinde birincil olarak duymaya başladığımız ses yapıları, aslında sesin armonik zinciri içerisinde 20000 Hz’in üzerinde kaldığı için duyamadığımız, enerji olarak ses devam ettiği sürece var olacak ultrasonik dalgalardır.

Sesin oluşması ile ortaya çıkan enerji, kendisini elektromanyetik dalga skalası içerisinde her dalga boyunda tekrar ederek çok geniş spektruma sahip bir dalga DNA’sı çıkartır. Yani bir ses çıkartarak aslında aynı zamanda ultrasonik dalgalar, radyo dalgaları, kızılötesi, görünür ışık, rontgen ışınları, morötesi ışınlar, rontgen ve gamma ışınları da çıkartmış oluruz. Sadece armonik zinciri içerisinde yukarıya çıktıkça enerji azalacağı için algılanabilir ve ölçümlenebilir seviyeye çıkartmak için çok fazla enerjiye ihtiyaç duyar.

Armonik serisinden çıkan ilk 12 alt doğuşkan serisi

Enerji yüklenmiş armonikler sadece aritmetik katların oluşturduğu ana hat üzerinde sıralanmazlar. Bunun yanında titreşen cismin kendi kimyasal bileşiği gereği farklı dalga boylarının da armonikleri sistem içerisinde mevcuttur, fakat sistemin ana bileşenleri daha dominant duyulması halinde bir müzik notası olarak algılanabilir hale gelir, diğer şekilde başka dalga boylarının enerjileri de yüksek ise gittikçe gürültüye doğru bir genişleme olur ve nota olarak algılanamamaya başlar.

Armonik serisi içinde bulunan her nota, aynı zamanda kendi armonik serilerini oluşturur. Bu armonik serisi ana serinin küçük bir kopyası niteliğindedir. Bu kopyaların da kendilerini kopyalaması sayesinde tek bir armonik serisini, dallanmış bir yapıda görebilmek mümkündür.

Bu fiziksel gerçeklikten yola çıkarak Mandelbrot Çello için yapılanlar:

- Kristalize yapıların replikaları oluşturuldu, bu sayede üst doğuşkanlar güçlendirilerek kulak algılama seviyesinin üstüne çekildi.

- Ses tekrar oluşturulurken 6000 parçalık kopyalama seti kullanıldı. En altta kalan ses kendini 24 saatte (86400sn.de 1 döngü), bir sonraki doğuşkan 12 saat, bir sonraki 8 saat vb. şeklinde sıralandı. Piramidin en üst sınırını ise kendisini 1 milisaniyede tamamlayan armonikler oluşturdu.

- Zamanın esnemesi ile dalga boyu da genişleyeceğinden ana ses dosyası 12 oktav aşağıya indi. Replikalar ile birlikte ses toplam 24 oktava yayılmış oldu. Bu oktavların sadece 20 ile 20000 Hz arasında kalan 9 oktavlık kısmını duyuyoruz.

- Oluşan ses içerisinde her armonikte yüksek şiddette dalgalar oluştuğu için frekanslar artık bizim kulağımız tarafından beyaz gürültü şeklinde algılanabilir ve notasal değerini kaybedebilir. Bu yüzden yapının daha net duyulabilmesine yönelik filtreleme tekniği kullanıldı. Kök sesten oransal olarak uzakta kalmış armonikler filtrelendi ve bu şekilde sesin kendi notasal değeri korundu. (hepsi aynı andan kullanılırsa 6*10^8 adet ses dosyası kullanılması gerekiyor)

- Tüm kopyalar kendi aralarında armonik olarak bağlanmış olduğu gibi aynı zamanda kök ses olan 12 oktav aşağıdaki sese de armonik olarak bağlıdır.

- Sesin içerisindeki farklı bandları daha rahat dinleyebilmek için her oktav bir fader'a atandı, bu şekilde oktavlar arası ses şiddetleri ayarlanabilir ve istenilen düzeyde dinlenebilir.

- Mandelbrot Çello, görüntü desteğinin de olacağı, geniş rezonansa sahip bir yapı içerisinde durmaksızın çalınabilecek bir ses enstalasyonu haline getirildi.

Tasarım: Hakan Deniz Özdemir

Featured Posts