top of page

Kolik Bebek

Üç haftadan fazla, haftada en az üç gün, günde üç saati aşan huzursuzluk ve geçmeyen ağlama nöbet­leri olarak tanımlanan kolik doğumu izleyen, ilk üç ayda çok sık rastlanan bir yakınmadır. Bu durum bebeklerin % 5-25’inde görülür. Genellikle doğumdan sonra ikinci-üçüncü haftalarda başlar, altıncı-sekizinci haftalarda artar ve üçüncü-dördüncü aylarda kendiliğinden düzelir. Kolik ağla­ması, normal ağlamadan farklıdır; bebek sakinleştirilemeden saatlerce ağlayabilir. Pek az çocukta ağla­ma, 24 saat boyunca sürer. Nöbetler genelde öğleden sonra veya akşam saatlerinde gözlenir. Genellikle kolik ağlaması her gün yineler, bazen bir gece ara verdiği görülür. Nöbetler sırasında bebeğin yüzünde bir ağrı ifadesi oluşur, yumruklarının sıkar, ayakları­nı karnına çeker. Karakteristik nöbet ani başlar, yük­sek sesle ve sürekli ağlama gözlenir.

Koliği nedenlerini açıklamaya yönelik çeşitli teoriler öne sürül­müştür, ancak, nedeni kesin aydınlatılamamıştır. Ayırıcı tanıda infeksiyonlar, mide ve bağırsak sorunları, travma, beslenme, ilaç reaksiyonu, nörolojik nedenler ve kardiyo-vasküler nedenler düşünülmelidir. Koliğin etkili bir tedavisi yoktur. Ağlamaya erken yanıt, aşırı uya­rıdan kaçınma, hafif yatıştırıcı hareketler, emzik kullanımı, kanguru kullanımı ve bebeğin yanında elektrik süpürgesi çalıştırma gibi uygulamalar koliği azaltmada yararlıdır.

 

www.medikalakademi.com.tr

bottom of page