top of page

University of Memphis 

Symphony Orchestra

(Mart 2007/ABD)

 

   Şef:   Pu-Qui Jiang

Solo Keman:   Ramona Popescu

Chimaera Ritual

Senfoni Orkestrası ve Tape için

 

“Chimaera, veya diğer söylemiyle Chimera, Doğu Akdeniz kültürünün en eski mitlerinden birisidir.  Efsanenin temelleri gökgürültüsü ve yıldırımın yaşayan bir fırtına canavarı olarak kabul edildiği çok eski çağlara kadar gider. Ana tanrıça İnanna`nin yardımcısı, kanatlı bir aslan olarak betimlenen canavarın kükremeleri gökgürültüsü, ağzından çıkarttığı alevler ise yıldırımlar ve bereketli yağmurlar ile ilişkilendirilmiştir. İsminin orijini belli değilse de köklerini antik Akad dilindeki “Tanrıçanın gazabı” kelimesinden aldığı  düşünülür. 

 

Zamanın akışı ile Chimaera miti de değişikliğe uğramıştır. Anaerkil  kadın tanrıçanın yerini ataerkil tanrılar alırken, İnanna`nın kutsal aslanı da kendisine bahşedilen özelliklerini yitirmeye başlar. Bu dönem içerisinde gökyüzü ile bağlantısı olan kanatlarını kaybeder ve yerine sırtından fırlayan garip gorünümlü bir keçi başı figürü gelir. Kötü bir yaratık haline dönüştürülen Chimaera en sonunda Antik Yunan Edebiyatı kahramanı Bellerophon tarafindan Pegasus'un sırtında uçarken, ağzının içine çelik mızrak atılması suretiyle öldürülür.

 

Chimaera'nın hikayesi nesilden nesile aktarılarak bize kadar ulaştı. Esrarengiz şekli, kökeninin gizemi ve akıl karıştıran hikayesi Chimaera’yı sözcük anlamı olarak günümüze imkansız, gerçek olmayan ve kötü bir anlamıyla taşıdı. Fakat mit ölmedi; Chimaera, kasırgaların gök gürültüsü, volkanların ateşi ve yaşayan gezegenimizin kükreyen nefesi olarak şekil değiştirmeye ve yaşamaya devam ediyor.”*

 

2007

Ugo BARDI

Universita` di Firenze

 

*=orijinal program notu 

bottom of page